menu

Van nadoen leert een kind 

Kind en pop  

16
17

Daar waar een dier ’kant en klaar’ ter wereld komt, wordt de mens eigenlijk totaal hulpeloos geboren. De mens is volledig afhankelijk van de omgeving waarin hij geboren wordt. Zonder menselijk voorbeeld ontwikkelt een kind zich niet tot een volledig mens.

Er zijn verhalen bekend van mensenkinderen, die door dieren grootgebracht werden en niet tot spreken en rechtop lopen kwamen. Een voorbeeld is ’de wilde van Aveyron’ uit het boek van Rudyard Kipling.

Het is een teken van gezonde ontwikkeling als het kleine kind na wil doen wat het in de omgeving waarneemt. Dit is de nabootsingsdrang. Door nabootsen, spelen, leert het kind zich menselijk te bewegen, te praten, kortom mens te worden. Het kind ziet onze handelingen keer op keer en bootst ze vaak feilloos na. Het kind neemt onze gebaren vanzelfsprekend over. In de opvoeding thuis en in het onderwijs wordt van dit gegeven bewust, maar vaak ook onbewust, gebruik gemaakt.

Zitten de meeste ouders niet ijverig mee te happen als ze een baby eten geven?

Vaak zijn we ons van bepaalde handelingen niet eens bewust omdat deze zo echt bij ons horen. Af en toe zie je een kind iets doen waarin je je eigen handelingen gespiegeld ziet. Het kind bootst echter zonder onderscheid na, ook handelingen waarvan we misschien niet zouden willen dat het ze nabootst. Dat doet een appèl op ons bewustzijn. Hoe nabootsingswaardig zijn we eigenlijk? Welke handelingen voeren we uit en hoe?

18Kleintjes willen net als de volwassenen in de pan roeren, of ook een doekje pakken om schoon te maken. Als kinderen nabootsend spelen, hebben zij daar voorwerpen bij nodig en het keukenkastje is voor veel kinderen vaak de leukste speelgoedkast.

Het is interessant om ons te realiseren welke handelingen wij als volwassenen nog nabootsen. Als we iemand iets met overgave zien doen, denken we: ”Zou ik dat ook kunnen?”, of ”Dat zou ik ook wel willen kunnen”.

Nabootsen is: proberen iets na te doen en dat zo vaak herhalen, totdat we het net zo goed kunnen als ons voorbeeld. Het blijft echter niet bij nadoen, want we willen het dan ook nog op onze eigen manier doen, het ons eigen maken.

Velen leren een muziekinstrument bespelen, maar pas als iemand zo op het instrument speelt dat door de muziek zijn gevoel tot uitdrukking komt, dan zeggen we dat hij zich dat instrument eigen heeft gemaakt.

Al nabootsend maakt het kind zich de dingen uit zijn omgeving spelenderwijs eigen. Elk kind leeft mee in het gewoontepatroon van de wereld om hem heen en bootst dat na. Bepaalde gewoontes worden overgenomen, andere niet. Langzamerhand ontstaat een eigen levensstijl.