menu

De invloed van kleuren 

Kind en pop  

21Schijnbaar kleine, alledaagse dingen werken dieper op het kind in dan je wellicht zou vermoeden. Bijvoorbeeld als het kind even op schoot genomen wordt of een aai over de bol krijgt, zijn lievelingsliedje gezongen wordt of als een verhaaltje verteld wordt waarin het kind zichzelf herkent.

Veel minder bekend is de invloed van kleuren. Het verblijf in een rode kamer heeft een heel andere invloed op ons dan het verblijf in een blauwe of gele kamer. Ook wordt vaak een rode deken als warmer ervaren dan een blauwe. Het kleine kind dat zich nog één voelt met de wereld om zich heen, is heel open voor de inwerking van kleuren, meer nog dan volwassenen. Kleuren worden blijkbaar niet alleen gezien, maar ook beleefd.

De kleuren rood, blauw en geel zijn de zogenaamde primaire kleuren. Alle andere kleuren zijn een mengeling van minstens twee van deze zeer uitgesproken kleuren. De mens ziet de wereld in een bont scala van kleuren. In de loop van zijn leven leert de mens steeds fijnere kleurnuances onderscheiden. Welke nuances een mens uiteindelijk van elke kleur waarneemt, is individueel verschillend.

rood

Rood is een kleur die we zien in de gloed van allerlei warmteprocessen.

Aan de roodheid van een gezicht kunnen we aflezen of iemand bloost, enthousiast is, of juist boos. Het is een kleur die ons alarmeert; denk hierbij aan het felle rood van stoplichten, verkeersborden en brandweerauto’s. Bij de mens zien we deze kleur ook in geval van ontstekingen en koorts.

blauw

Blauw is de kleur die aan de hemelkoepel ontstaat als het duister van de kosmos door het zonlicht wordt verlicht.

De blauwe hemel wekt een gevoel van ruimte en tijdloosheid, en laat je in jezelf keren. In ons lichaam ontstaat de kleur blauw bij het wegtrekken van energie. Denk aan blauwe handen en lippen van de kou, maar ook aan blauwe plekken in de huid na een val of een stoot. Bij de kleur rood zien we een activiteit die naar buiten is gericht, bij de kleur blauw een naar binnen gekeerde.

geel

Als je naar een warme gele kleur kijkt, straalt iets van het zonlicht je tegemoet.

Zonder zonlicht is er geen leven op aarde. Opgeslagen lichtenergie heeft meestal een gele kleur, denk hierbij aan oliën en harsen. In het menselijk lichaam vinden we de kleur geel meer binnenin. Treedt deze kleur zichtbaar naar buiten in bijvoorbeeld het oogwit, dan duidt dat veelal op een verstoring van de leverfunctie. Pasgeborenen die geel zien, hebben er baat bij in het (zon)licht gelegd te worden.

Bij de kleurkeuze voor de kleding van de pop kun je rekening houden met de geaardheid van het kind, de manier waarop een kind de wereld tegemoet treedt. Onbewust herkennen kinderen in de primaire kleuren vaak hun eigen verhouding tot de wereld.

Een kind, dat heel enthousiast en aanwezig is, kan onbewust in de kleur rood zijn eigen vurige innerlijk herkennen en zich er toe aangetrokken voelen. De kleur blauw zou meer passen bij een meer in zichzelf gekeerd kind. Neem dan wel een warme, niet al te donkere kleur blauw. Bij een sprankelend, lichtvoetig kind, dat van het ene naar het andere huppelt, past goed een stralende kleur geel. Voor kleine kinderen die nog niet zo’n uitgesproken geaardheid tonen, zijn warme, zachte pasteltinten heel geschikt.

roze

Wanneer licht en duisternis elkaar ’s morgens of ’s avonds ontmoeten, kan in de lucht de kleur roze ontstaan.

In het voorjaar verschijnen de nieuwe blaadjes als roze knoppen uit de takken en ook veel bloesem is roze. De kleur ’perzikbloesemroze’ kan als glans zichtbaar zijn op het huidje van een pasgeboren baby, ongeacht de huidskleur die het kindje heeft. Deze kleur roze wordt daarom wel incarnaatkleur* genoemd. Roze is een kleur die past bij het nieuwe verwachtingsvolle beleven.

*meer hierover in het boek ’De kleuren’ van Rudolf Steiner.

De tijd na de geboorte van een kindje wordt door de ouders vaak als een roze wolk beleefd. En zijn we erg optimistisch, dan zien we alles ’door een roze bril’.

Als je je hand met gesloten vingers tegen het felle licht van een lamp houdt, dan zie je tussen je vingers een hele warme kleur roze. Zou een ongeboren baby op sommige momenten deze warme roze gloed ook ervaren in de moederbuik?

De kleuren van het poppentricot, het huidje van de pop

Bij het verven van het tricot kunnen in principe uit de drie primaire kleuren rood, blauw en geel alle mogelijke huidskleuren worden gemengd. Het hangt van de mengverhouding van deze drie kleuren af of er meer gelige, rozige of bruinige tinten ontstaan. De hierbij afgebeelde kleuren zijn voorbeelden van tinten poppentricot waarin het levende van de mens in de warmte van de tinten tot uitdrukking komt.

23

Alle mensen hebben met elkaar gemeen dat bij enthousiasme hun bloed sneller gaat stromen en er blosjes op hun wangen komen. Je brengt bij de pop levenslust tot uitdrukking door hem blosjes op de wangen te geven.