menu

9. Het gezichtje kleuren 

Knuffelpop  

41c

Benodigd materiaal

  • aquarelpotloden voor ogen en mond
  • een blokje warm rood bijenwaskrijt voor de wangen
  • een lapje (bijvoorbeeld een restje tricot) om het krijt aan te brengen

Zoals in de inleidende hoofdstukken beschreven is, kan een kind in het fantasievolle spel een pop laten lachen, huilen of slapen. Dat gaat het beste, als de uitdrukking van de pop zo neutraal is, dat de activiteit helemaal van het kind uit kan komen. Probeer het gezicht zo kleur te geven, dat de ogen, mond en wangen subtiel zijn aangeduid. Het lijkt wel of de pop naar het kind ’luisteren’ wil.

Werkwijze

  • Neem twee blauwe of zwarte en één rode kopspeld om de plaats van de ogen en de mond aan te geven. Om de plaats van de ogen goed te bepalen moeten de kopjes van de spelden goed gelijk zijn. Begin met het bepalen van de middenlijn van het gezicht en steek de rode speld op de plaats waar het mondje moet komen.
  • De afstand tussen beide ogen moet iets groter zijn dan tussen elk oog en de mond. Hierdoor krijgt het poppengezicht een open, kinderlijke blik. Ogen en mond vormen samen een gelijkbenige driehoek. De ogen komen precies op de lijn van de oogdraad te liggen.

91

  • Kleur heel voorzichtig met een zacht kleurpotlood de ogen in. Gebruik niet te felle kleuren. Teken met het droge potlood en in een kleine beweging, tot het potlood voldoende kleur heeft afgegeven. Kleine ogen geven de pop een wakkere uitstraling, terwijl grotere ogen de pop juist wat dromerig laten zijn.
  • Teken met een rood kleurpotlood de mond als een klein streepje of ovaal vlekje. Een boogje is al gauw te groot en te nadrukkelijk een lachende of pruilende mond.
  • Een blos op de wangen wordt aangebracht met een lapje, waarop wat rood bijenwaskrijt is gestreken.

Vooral bij de kennismaking tussen kind en pop, spreekt een mooi ingekleurd gezichtje het kind aan. Als het kind de pop al langer heeft, zal de kleur van het gezichtje vervagen. Vaak merkt het kind dat niet eens. Een nauwelijks gekleurd poppengezichtje biedt nog meer ruimte aan alle emoties van het kind.

Knuffelpop
1. Beschrijving 2. Benodigd materiaal 3. Het vormen van het hoofd 4. Belijning van het onderhoofd 5. Hoofd in tricotkoker maken 6. Armen en broek 7. Hals, handen en voeten 8. Haartjes maken 9. Gezichtje kleuren Knuffelpop
Knuffelpop
 
stap-voor-stapKnooppopKnuffelpopLijsjespopPoppenkindSpeelbaby