menu

Het gilde van Zonnekindpoppenmakers 

Etcetera  

Begin jaren ’70 was er in de kring van ouders van de Vrije School in Den Haag een groep die poppen maakte en een groep die zich bezighield met het ontwerpen en vervaardigen van houten speelgoed. De naam Zonnekind werd door twee leden, afzonderlijk van elkaar, ervaren als een goede naam en naar voren gebracht. Vanaf die tijd werkten beide groepen onder de naam Zonnekind.

De poppenmaaksters werkten hard aan de ontwikkeling van de poppen: ze verbeterden de techniek van het poppenmaken en hielden zich bezig met de ontwikkelingsfasen van het kind, de lichaamsbouw van de mens en de antroposofische gezichtspunten hierover.

Er ontstond zo een reeks poppen die afgestemd zijn op de lichamelijke en geestelijke ontwikkelingsfasen van het kind, voor wiegenkind, peuter, kleuter en schoolkind een heel eigen vorm pop. De eerste speciale poppentricot werd op de markt gebracht en de patronen werden afgestemd op deze kwaliteit tricot. De poppenmaaksters gaven cursussen in het maken van Zonnekindpoppen en vertelden over de achtergronden van deze poppen. Cursisten gingen ook weer cursus geven en zo veroverden de Zonnekindpoppen het hele land. De leden van de werkgroep waren hier heel blij mee, want zoveel mogelijk kinderen profiteren op deze manier van hun arbeid.

De werkstukken werden ook vastgelegd in werkbladen, die de wereld in gingen.

Één van de leden van de oorspronkelijke groep verhuisde in 1984 naar Alkmaar. Rondom haar ontstonden ook weer groepjes poppenmaaksters, die niet alleen met de techniek, maar ook met de achtergronden van de poppen bezig wilden zijn.

Voor deze verdieping werden ook studiedagen georganiseerd, eerst in Leiden, later in Bergen NH. Alle poppenmaaksters, die de groep bekend waren, werden voor deze studiedagen uitgenodigd.

Langzamerhand ontstond er een groepje dat zich inzette voor het organiseren van deze landelijke dagen en het bekend maken van de Zonnekindpoppen. Zij noemen zich Gilde van Zonnekindpoppenmakers. Een gilde is van oudsher een beroepsvereniging waar vakgenoten hun vaardigheden aan elkaar aanbieden om samen met de beste vakkennis aan het werk te gaan.

Het Gilde houdt een lijst bij van adressen waar mensen terecht kunnen voor een cursus, materialen of een pop. Ook geeft zij een folder uit met informatie over de verschillende poppen. Mensen die cursus willen gaan geven kunnen hier voor raad en steun terecht. Delen en uitwisselen is altijd een belangrijk punt geweest in de Zonnekindpoppen-beweging. Daarom ook zijn in april 1996 alle mogelijke poppenmaaksters uitgenodigd zich bij het Gilde aan te sluiten. De doelstellingen van het Gilde zijn vastgelegd in een folder.

Het Gilde heeft ook een eigen website. Daar kun je contact met ons maken, en je vindt er altijd de meest actuele informatie:

Etcetera
Inhoudsopgave Gebruikstips Alle patronen Galerie kleurtekeningen Poppengalerie Ecards Zonnekindgame Copyrights Privacy Colofon